KJØP OMEGA 3 FRA FRIIDA SHOPPEN

Psykisk helse og sexlyst

Tekst: Nora Worren Den 10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Psykisk helse er fullverdig like viktig som vår fysiske helse, men blir ofte underprioritert og -forstått. Vår psykiske helse kan være god, og andre ganger dårlig, og for de av oss som bor i Norge har ofte høsten negativ effekt på vår psyke. […]

Psykisk helse og sexlyst

Tekst: Nora Worren

Den 10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Psykisk helse er fullverdig like viktig som vår fysiske helse, men blir ofte underprioritert og -forstått. Vår psykiske helse kan være god, og andre ganger dårlig, og for de av oss som bor i Norge har ofte høsten negativ effekt på vår psyke. Mørke, lange dager kan for mange føre til vinterdepresjon, eller en forverring av eksisterende depresjon1. Å markere denne dagen i begynnelsen av mørketiden, gir oss dermed en viktig påminnelse om å ta ekstra godt vare på oss selv, og også andre – men du må huske å ta på din egen oksygenmaske før du hjelper andre. 

Inkludering av sex i helseforståelse

Noe som gjerne forsvinner i samtaler og forståelser av både fysisk og psykisk helse er sex. Dette er noe man spesielt ser i forståelsen av mennesker med fysiske funksjonshemninger, både sosialt og i helsevesenet2. Men ikke alle fysiske funksjonshemninger er synlige, og psykiske funksjonshemninger og lidelser er enda mindre synlige. Uansett årsak til uhelse, er vi alle mennesker med (varierende) seksuelle behov. Sex er godt for helsa – det motvirker stress, bedrer søvn, og har positiv effekt på hjernen, hjertet og mot smerte3. I tillegg til disse positive effektene, skaper det nærhet mellom partnere, som igjen kan reprodusere «gnisten» og kjærligheten, som igjen er viktig for å leve gode liv sammen. 

Noen av de vanligste symptomene og diagnosene innenfor psykisk helse er stress, depresjon og angst. Med tunge følelser kommer det også ofte tunge tanker om en selv. Kroppen og hodet er tett knyttet sammen, og om man ikke føler seg vel, fin, og sexy, er dette, for mange, en faktor som gjør at man ikke ønsker å være naken og/eller ha sex med andre. Ved mye stress, angst og depresjon er det også, for mange, heller ikke «plass» i tankene eller livet til å fokusere på sex.  

Medisiner og seksuell dysfunksjon

Disse følelsene i seg selv er nok til at både hodet og kroppen ikke ønsker å være seksuelt aktiv, og enkelte følelser vil kunne svekke sexlysten sterkt hos mange. For de av oss med alvorligere grad av angst, depresjon og andre psykiske lidelser, kan det være viktig å medisineres for å få det bedre. Mange antidepressive legemidler har seksuell dysfunksjon som bivirkning, og gjør at sexlysten blir enda lavere4. Det er viktig å få hjelp til å lindre psykologiske symptomer, og om man finner ut at sexlysten endrer seg mye, og påvirker deg negativt, kan det være lurt å snakke med legen om å eventuelt bytte medisin. Det er derimot svært viktig å ikke seponere medisiner selv. Selv om det kanskje kan føles ubehagelig å snakke med legen din om at sexlysten din har endret seg etter bruk av antidepressiva, er dette helt vanlig og viktig å få hjelp til. 

Angst og depresjon kan påvirke sexlyst i stor grad, og det er viktig å være åpen med eventuelle partnere om det du opplever. Å føle seg ønsket og begjæret er noe alle ønsker, og det er derfor viktig å fortelle partneren din det du føler – vær åpen om at du har det tungt, snakk om det du føler på, og finn en annen måte å være nær på. Sex er ikke den eneste måten å være intim på, og hvis dere finner en vei inn til nærhet som ikke starter med sex, kan det godt være at nærheten ender i økt trygghet i partneren din, og at dette igjen kan reprodusere sexlyst. 

Nærhet uten sex og variasjoner i sexlyst

Sex er ikke det viktigste i hele verden. Det viktigste er at du har det godt med deg selv og de rundt deg. Å ha nedsatt sexlyst i perioder er svært vanlig5, og dette trenger ikke være et vedvarende problem. For mange varierer sexlysten naturlig året rundt, påvirket av syklus, hormoner og livshendelser, og andre opplever ikke endringer i sexlyst i det hele tatt. Det er ingenting galt med deg om du i perioder ikke ønsker sex, men ved store endringer er det lurt å snakke med en lege, for sikkerhets skyld. Din helse er viktig, og det er også din psykiske helse. Ta deg selv på alvor – for deg selv, for andre, og for et godt liv.  

Kilder:

NHI. (10.02.2022). Hva er vinterdepresjon? https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/vinterdepresjon/ 

Egge, H. (05.07.2018). Funksjonshemmede ekskluderes fra sex uten grunn. https://forskning.no/sex-partner-sintef/funksjonshemmede-ekskluderes-fra-sex-uten-grunn/1201145 

Graugaard, C., Pedersen, B. K., og Frisch, M. (2012). Seksualitet og sundhed. http://www.server003.b14cms.dk/users/vidensraad.dk/www/sites/default/files/rapporten_seksualitet_og_sundhed_0.pdf 

Frost, J., Sandvik, P., og Spigset, O. (07.10.2010). Seksuelle bivirkninger av antidepressive legemidler. https://tidsskriftet.no/2010/10/legemidler-i-praksis/seksuelle-bivirkninger-av-antidepressive-legemidler 

NHI. (26.06.2020). Manglende seksuell lyst hos kvinner. https://nhi.no/sykdommer/kvinne/seksuelle-tema/nedsatt-seksuell-lyst/ 

artikler du kanskje vil like