KJØP OMEGA 3 FRA FRIIDA SHOPPEN

5 tips for å styrke selvfølelsen din

Tekst: Anniken Binz | Visste du at selvtillit og selvfølelse er to veldig forskjellige ting, og at en god selvfølelse er noe av det viktigste du trenger for et godt liv? De færreste vet dette, og det er ikke rart – denne kunnskapen er hverken del av skolepensum eller samfunnets dialog generelt sett. Selvfølelse er […]

5 tips for å styrke selvfølelsen din

Tekst: Anniken Binz |

Visste du at selvtillit og selvfølelse er to veldig forskjellige ting, og at en god selvfølelse er noe av det viktigste du trenger for et godt liv? De færreste vet dette, og det er ikke rart – denne kunnskapen er hverken del av skolepensum eller samfunnets dialog generelt sett. Selvfølelse er helt essensielt for god helse, robusthet, gode relasjoner, evne til å nå mål og få noe ut av livet, energi, motivasjon og livsglede.  

Hva er selvfølelse? 

Det er viktig å skille selvfølelse fra selvtillit. Selvtillit betyr å ha tro på egne ferdigheter og er gjerne knyttet til spesifikke områder, mens selvfølelse handler om den verdien vi tilegner oss selv. Det er det vi tenker, tror og føler om oss selv uavhengig av hva andre sier, uavhengig av hvordan vi ser ut, sosial status, karriere og prestasjoner. God selvfølelse kommer fra at vi vet at vi er nok akkurat sånn som vi er.  

Feilen de fleste av oss begår er å forveksle disse to, og tro at verdien vår ligger i å prestere bra, og få gode tilbakemeldinger. Dette fører oss ut i en evig jakt på nye prestasjoner og positive tilbakemeldinger (flink pike) for at vi skal føle oss vel. Og når disse uteblir blir vi trukket ned i vonde følelser. Mange har god selvtillit fordi de er dyktige innen visse felt og samtidig lav selvfølelse fordi de kun føler de er bra nok når de er “flinke”. Bygger vi selvfølelsen vår blir vi fri fra å jage etter anerkjennelse, noe som åpner opp for et stabilt følelsesliv, robusthet, indre ro og ekte glede. 

Født sånn eller blitt sånn? 

Vi har vært vant til å tenke at vi bare er sånn som vi er. Som om dette med selvfølelse eller selvtillit er et personlighetstrekk vi aldri slipper unna. Men sannheten er at ingen fødes med lav selvfølelse. Dette er noe vi lærer oss i møte med verden, og alt som er lært kan læres om. Vi kan faktisk endre på personligheten vår, tankene og følelsene våre med riktig kunnskap og verktøy- er ikke det fantastisk?! Nedenfor får du tips til hvordan du kan komme i gang og bygge selvfølelsen din: 

5 tips for å styrke selvfølelsen din 

Det du lærte som liten er ikke nødvendigvis sant 

De første årene av livet vårt skal vi mennesker lære om verden slik at vi kan bevege oss trygt gjennom livet som voksne. Barnehjernen suger til seg informasjon, men er ikke utviklet nok for å forstå hele bildet. Hjernen vår er også programmert til å beskytte oss, og det gjør den ved å kontinuerlig vurdere om det finnes farer. Den tolker situasjoner som farlige eller negative (selv om de ikke er det) fordi det er bedre å være føre var, og dette blir læring som setter dype spor.  

For eksempel. Et lite barn som ønsker å fortelle pappa om en fin blomst det fant i hagen blir møtt av en pappa som sitter i et viktig telefonmøte og ikke har tid akkurat nå. Dette kan fort tolkes som jeg er ikke verdt å bruke tid på, det jeg vil fortelle om er ikke viktig, jeg er ikke verdifull, og vipps sitter dette lagret som en sannhet selv om det ikke er sant! Summen av slike opplevelser og feiltolkninger vil påvirke hva vi tenker og tror om oss selv. 

Begynn å legge merke til hvilke negative tanker som dukker opp om deg selv, og se hvordan disse kan ha sammenheng med oppveksten din. Bestem deg for om du vil fortsette å tro på disse tankene som kun har vært der for å beskytte deg, eller om det er på tide å lære deg noen nye mer fruktbare tanker.  

Sammenligning  

Takket være forfedrene våre som levde i stammesamfunn hvor det å være en del av flokken var ensbetydende med trygghet, er vi programmert til å alltid sammenligne oss. Dette gjør vi for å sikre at vi kjenner vår plass i det sosiale hierarkiet, og ikke trår feil og risikerer å kastes ut. Fordi hjernen som sagt er ekstremt oppsatt på å holde oss unna farer har den et filter som fokuserer på de tingene som potensielt kan utgjøre en fare, noe som fører til at vi legger merke til det som gjør at vi tror at andre er bedre enn oss. Igjen, så handler ikke dette om hva som er sant, men om hva du legger merke til, og dette lagres som sannheter i deg.  

Hver gang du sammenligner deg og føler deg mindre verdt enn andre, minn deg selv på at dette kun er hjernen som er overbeskyttende, at du faktisk er trygg og kan ta vare på deg selv. Alle har en utfordring med at vi tror vi er mindre verdt enn andre, og når du vet dette er det kanskje lettere å fri deg fra de tankene?  

Egentid og egenkjærlighet 

Det høres ut som en klisje at vi trenger å sette av tid til egenpleie og egenkjærlighet – “kan det virkelig være så viktig?” Ikke bare er egentid viktig for energi, motivasjon, glede og for god helse og balanse i livet, det har en annen dypere effekt også. Det gir nemlig indirekte signaler til deg selv om at du er verdifull når du setter av tid til deg selv og gjør gode ting for deg selv. Og hva skjer da? Du endrer på din egen oppfatning av deg selv, og bygger selvfølelsen din. Å bygge selvfølelse er det viktigste du kan gjøre for å leve et godt liv OG sørge for at barna dine vokser opp med god selvfølelse og robusthet. Det kan vi kalle vinn – vinn.  

Aksept 

Dette er det mest utfordrende å få til, men helt nødvendig for et godt liv og god selvfølelse. Vi trenger å akseptere oss selv for alt det vi ikke er stolt av, alt det “uperfekte”. Så lenge vi misliker deler av oss selv, vil vi føle oss mindre verdt, og vi kan dermed ikke ha god selvfølelse.  

Husk, grunnen til at du eventuelt synes det er utfordrende å akseptere deg selv er at hjernen din tror du kun er trygg når du er perfekt! Mangler du indre trygghet vil hjernen din pushe deg til å være perfekt slik at du kan ha tilhørighet til flokken, og sikre overlevelsen din.  

Øv deg på å møte deg selv med aksept hver gang du går i gang med å dømme deg selv, og minn deg selv på at dette kun er en beskyttelsesmekanisme. Si: “takk hjernen min for at du beskytter meg, men jeg vet at jeg er trygg, og jeg velger å akseptere meg selv”. (Eventuelt si, jeg ønsker å akseptere meg selv og øver meg på det) 

Jeg er nok 

Alt det vi sier, tenker, ser, hører og leser lagres i underbevisstheten vår. Endrer du på dette vil du endre på hvordan du føler deg. Skriv ned setningen: “Jeg er nok” på lapper og heng det opp der du bor, legg det i skuffer, skriv det inn i varsler på kalenderen, endre passordene dine til dette, eller finn andre kreative måter å programmere inn dette budskapet på. Summen av alle gangene du ser dette over tid, vil være med på å endre hva du tenker og føler om deg selv. 

Og til syvende og sist: Du er nok! Vi er alle nok! Og det er på tide at vi begynner å tro på det også! La oss få en slutt på at vi gjør oss selv små, og la oss ta den plassen vi fortjener å ha i verden.  

Husk, når du investere i deg selv gir du andre tillatelse til å investere i seg selv også 

artikler du kanskje vil like