Hva kan vi gjøre når stresset tar overhånd?  

Tekst: Ragnhild Skari Iuell Stress er en viktig del av livene våre. Vi er avhengige av stress reaksjonen i det autonome nervesystemet for å kunne mobilisere og mestre utfordringer i dagliglivet. Det er derfor viktig å tenke at stress responsen er positiv og viktig for oss som mennesker.   Uten GASS- knappen i nervesystemet ville vi […]

Tekst: Ragnhild Skari Iuell

Stress er en viktig del av livene våre. Vi er avhengige av stress reaksjonen i det autonome nervesystemet for å kunne mobilisere og mestre utfordringer i dagliglivet. Det er derfor viktig å tenke at stress responsen er positiv og viktig for oss som mennesker.  

Uten GASS- knappen i nervesystemet ville vi ikke overlevd og klart å mestre utfordringer når vi trenger det.  

Når går stress over til å bli negativt?   

I perioder kan det bli «for mye som tærer og for lite som nærer». Gassen blir stående på hele tiden og kroppen får ikke hentet seg inn. Dette kan skje når totalbelastningen blir for stor eller at vi stadig utsettes for gjentatte belastninger.  Vi blir værende i en konstant aktivering av det sympatiske nervesystemet med mye kortisol.  Forskning viser også at de som har vært utsatt for stress i oppveksten er ekstra utsatt for å bli kronisk stressaktiverte. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30273897/ 

Kroppene våre er forskjellige, så selv om årsaken er kronisk stress, kan symptomene variere.     

– Mange merker at hodet blir ekstra aktivt. Det kan være tanker om fremtiden, planlegging, grubling eller selvkritikk.  Vi kan bli helt overveldet av alt som skjer i «toppen».  

– Hukommelsen og evnen til å fokusere blir hos mange dårligere. Vi mister kontakten med her og nå.  

– Vonde følelser som utilstrekkelighet, uro, skyld og skam er vanlige. Selvkritikken øker også når vi blir slitne.  

– I kroppen merker du kanskje kløe, ubehag fra mage/ tarm, problemer med stiv nakke, hodepine, vondter som kommer og går, hjertebank eller problemer med pusten. 

Ved langvarig belastning blir noen også deprimerte, utvikler angst eller får store problemer med å sove. Det blir en psykisk ubalanse. Da er det lett å trekke seg tilbake, isolere seg fra venner eller ta i bruk ugunstige mestringsstrategier.  

Så hva kan vi gjøre når stresset tar overhånd?

Det finnes ingen metoder eller verktøy som fjerner eller forhindrer at tanker eller følelser kommer, og det er jo heller ikke ønskelig. Hvis du plages av alvorlig tristhet og depresjon som går utover vanlig funksjon, er det viktig at du tar kontakt med lege eller annet helsepersonell. Da kan det være at man trenger samtale terapi eller medisiner.  

Forskning viser at trening i Mindfulness/oppmerksomt nærvær kan hjelpe oss å mestre stress og depresjon. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25066651/ Det å stoppe opp og flytte oppmerksomheten innover og kjenne etter hva som er pågående er faktisk lurt. Rett og slett studere stress symptomene. Når vi trener Mindfulness jobber vi med å bli kjent med oss selv og våre egne reaksjonsmønstre.   

Vi prøver å aksepter situasjonen sånn den er.  Vi øver oss på å legge merke til hvilke tanker det er som stadig kommer. Vi forsøker også å sette ord følelsene som dukker opp. I tillegg jobber vi med å bli «snillere mot oss selv», og møte det som kommer med holdninger som vennlighet og tålmodighet, istedet for med kritikk og selvforakt. Mindfulness trening hjelper oss ut av autopiloten og over i øyeblikket.  

Det å reflektere over hvordan du kan restituere og hvile deg kan også hjelpe. Hva trenger du akkurat nå?   

-Snakke med en venn og dele hvordan du har det?  

-Bruke naturen?  

-Ta en pause fra sosiale media?  

-Tid for deg selv?  

Ta inn det som er rundt deg. 

Hvis du er veldig trist – så kan det å ta i bruk sanseapparatet og flytte oppmerksomheten ut av din egen hjerne, funke bra.  

Se- på 5 ting rundt deg.  

Hør og lytt- etter 4 forskjellige lyder  

Smak på 3 forskjellige matvarer eller drikke  

Lukt etter 2 forskjellige dufter  

Kjenn klærne mot kroppen   

Håper dette kan være til hjelp 🤗