Search
Close this search box.

Karrierehelse: når nærhet til jobb skaper avstand i våre nære relasjoner

Tekst: Elaine Bloom Intimitet spiller en viktig rolle i sex og samliv. Men hva skjer når nærheten til jobben skaper avstand i våre nære relasjoner? Du har kanskje opplevd følelsen av stress og press som henger igjen som en skygge selv etter arbeidsdagen er over. Når du er sammen med partneren din, barna, familien eller […]

Karrierehelse: når nærhet til jobb skaper avstand i våre nære relasjoner

Tekst: Elaine Bloom

Intimitet spiller en viktig rolle i sex og samliv. Men hva skjer når nærheten til jobben skaper avstand i våre nære relasjoner? Du har kanskje opplevd følelsen av stress og press som henger igjen som en skygge selv etter arbeidsdagen er over. Når du er sammen med partneren din, barna, familien eller vennene dine, opplever du at det er vanskelig å være til stede. Du er fysisk til stede i rommet, men tankene og følelsene dine er opptatt av jobben. Du tenker på det du skulle ha gjort, det du har utsatt, og det som venter deg i morgen. Hvor lenge siden er det du stoppet opp, tok et steg tilbake og tok pulsen på din karrierehelse.

Liker du den du blir på jobb?

Karrierehelsen vår påvirker hvordan vi har det på, og utenfor jobb. Alle har en karrierehelse, også organisasjonen din. Karrierehelse handler om velvære og livskvalitet. Den er viktig for hvordan du har det på jobb, og den er også viktig for hvordan du har det utenfor jobb. Hvem blir du i møte med lederen din? Hvem blir du i møte med dine kollegaer? Hvem blir du i møte med arbeidsoppgavene? Liker du den du blir på jobb?

Kjernen i karrierehelsemodellen handler om hvem vi blir møte med arbeidsplassen, og hvem vi lar arbeidsplassen bli i møte med oss. Karrierehelse handler om samspillet mellom de fysiske, emosjonelle, mentale, spirituelle og sosiale aspektene, som også utgjør byggesteinene i karrierehelsemodellen. Disse byggesteinene finner vi også igjen i våre samliv. Intimitet i kommer i flere former. Vi tenker ofte på sex eller fysisk intimitet som den mest åpenbare formen. I et holistisk perspektiv er det mer enn det fysiske som ligger til grunn for trygge, nære og gode relasjoner.

Fanget eller fri?

Mange kvinner knytter jobben sin til sin identitet, mening og selvrealisering. For noen er arbeidet en sentral kilde til mening i livet. Andre opplever imidlertid at arbeidslivet ikke lever opp til forventningene om å være meningsfylt. Vi har nå større frihet til å velge utdanning, jobb og karriere enn noensinne, men med friheten følger også et ansvar. Vi er ansvarlige for vår egen suksess. For noen kan dette føles frigjørende og gi store muligheter, en følelse av å kunne bli hva man vil. Men for andre kan friheten føles begrensende og tyngende. Frykten for å velge feil og presset for å velge riktig kan oppstå. Mellom disse to ytterpunktene kan det oppstå karriereskam, en følelse av utilstrekkelighet, en følelse av å måtte prestere, gjerne på flere arenaer, og en følelse av å aldri kunne hvile. Dette kan på sikt føre til stress, utmattelse og til og med utbrenthet.

Når er det riktig å bli i jobben, og når er det riktig å gå?

Arbeid blir ofte fremhevet som en kilde til god helse. Selv om arbeidet i mange tilfeller er helsefremmende, kan det også være en kilde til uhelse og skape støy i nære relasjoner. Mange har forventninger om at jobben skal bidra til personlig utvikling, mening og fellesskap. Men i noen tilfeller kan jobben føre til kjedsomhet, meningsløshet og følelse av utenforskap. Jobben lever ikke opp til forventningene. I andre tilfeller kan jobben bli en arena der anerkjennelse, prestasjon og status presser en til å gå på kompromiss med seg selv.

Finn motet til å gå for det du ønsker deg

Mange ønsker å gjøre et karrierebytte, men opplever hindringer som holder dem tilbake: frykt for det ukjente, behovet for å vite hva man går til, og usikkerhet om hvor man skal begynne. Økonomiske forpliktelser, følelsen av å være alene og bekymringene om hva andre vil mene påvirker oss ofte mer enn vi er klar over. Selv om man ønsker å forlate jobben, blir man likevel værende. Å dele disse tankene med noen nære kan styrke båndene og gi en følelse av støtte. Det er en kunst å ta seg selv og sine behov på alvor. God karrierehelse innebærer å være ærlig med seg selv om hva man trenger og hva som er viktig for en. Det krever mot å utforske i hvilken grad man går på kompromiss med seg selv. Spørsmål som “Hva har jeg ofret så langt?” og “hva er jeg villig til å gi slipp på?” er viktige å reflektere over.

Autentisitet eller tilhørighet?

Vi trenger alle å bli sett, hørt og tatt på alvor. Samtidig kan ingen lese tankene våre, derfor er det viktig å sette ord på hvordan man har det og hva man trenger. Vi har alle behov for å føle tilhørighet og være oss selv. Jo mer opptatt vi blir av å passe inn, holde ting for oss selv og fikse alt alene, jo mer føler vi at vi må inngå kompromisser. Velger du det som er riktig og viktig for deg, eller det du tror andre forventer av deg? Kanskje kjenner du deg igjen i en situasjon på jobben der du svarte ja, når du egentlig ønsket å si nei.

Elaine Bloom om karrierehelse - FRIIDA

Vi er stadig i endring

Hvordan og hvorfor jobben påvirker oss vil variere avhengig av ulike faser i livet. I forskjellige livsfaser vil det være ulike behov som er med på å definere balansen mellom jobb og privatliv. Det er viktig å huske at work-life balance ikke er en statisk tilstand, men en kontinuerlig prosess. Ved å jobbe med å ta vare på karrierehelsen din, ved å sette grenser, hvile, jobbe i tråd med dine verdier, og jobbe mot dine egne karrieremål og drømmer, vil du ikke bare kunne unngå å gå på kompromiss i dine nære relasjoner, men du viser også andre at du har selvrespekt og utviser selvomsorg, at du tar deg selv på alvor.

5 tips for å ivareta karrierehelsen og intimiteten i nære relasjoner

  1. Bli mer bevisst. Ta deg tid til å reflektere over din egen situasjon. Ved å være oppmerksom på hvordan det står til med din karrierehelse får du et ærlig ståsted å navigere ut ifra.
  2. Ikke bær på dette alene. Søk støtte hos dine nærmeste, kommuniser åpent om dine behov, og del tanker og følelser med noen du stoler på. Vær tydelig på hva du har behov for at den du deler med gjør. Trenger du at vedkommende lytter, kommer med råd, stiller deg gode åpne spørsmål, eller sparrer med deg.
  3. Øv deg på å ta deg selv på alvor, sett ord på det du trenger, og prioriter. Lær deg å si nei når det er nødvendig og sett klare grenser mellom jobb og privatliv. Prioriter tid til å hvile, slappe av og være til stede for de du er glad i.
  4. Reflekter over hva som er viktig for deg med og på jobb. Utforsk hvorvidt du går på kompromiss med deg selv i jobben. Hva er det som gir deg mening og ro.
  5. Take action. Lag en god plan for å ta de nødvendige stegene for å ivareta deg selv på jobb i og dine nære relasjoner. Det kan innebære at du kanskje må gjøre noen endringer som kan både kjennes skummelt og befriende.

Oppmerksomt til stede

Ved å være oppmerksom på karrierehelsen din, og ta aktive valg som ivaretar både behovene dine på jobben og i dine nære relasjoner, kan du skape en mer harmonisk og tilfredsstillende tilværelse. Ta deg tid til å reflektere over din egen situasjon, ta grep der det er nødvendig, og søk støtte og samarbeid med dine nærmeste for å oppnå en balanse som fungerer for deg. Gjennom å ta vare på karrierehelsen kan du sikre en nærmere og mer intim tilknytning til de og det du bryr deg mest om. Det trenger ikke være enten eller, enten jobb eller privatliv. Husk at du kan skape både og. Nærhet til jobben trenger ikke å skape avstand til våre nærmeste. Bruk heller disse arenaene berike hverandre.