Search
Close this search box.

«JEG ER EN USTOPPELIG BADASS!»

Tekst: Svein Harald Røine | Mr.Modig | (Mot til å gå egne veier!)  «Jeg har ikke turt å gå på date de siste 4 årene etter skilsmissen, selv om jeg virkelig har lyst.» Det var tydelig at hun følte det var flaut å innrømme dette for de 15 personene som deltok på kurset “Modig – […]

«JEG ER EN USTOPPELIG BADASS!»

Tekst: Svein Harald Røine | Mr.Modig |

(Mot til å gå egne veier!) 

«Jeg har ikke turt å gå på date de siste 4 årene etter skilsmissen, selv om jeg virkelig har lyst.»

Det var tydelig at hun følte det var flaut å innrømme dette for de 15 personene som deltok på kurset “Modig – Finn ditt hverdagsmot.”

“Hvorfor ikke?” spurte jeg.

“Jeg er vel redd for å ikke være bra nok,” svarte hun nølende.

Det bør nevnes at dette var en kvinne som jobbet i brannvesenet. Hun var tøff, vakker med smittende humør og smil, godt trent og utadvendt. Tilsynelatende hadde hun mer å by på enn gjennomsnittet, men likevel våget hun ikke.

Hun hadde avtalt dater, men “ghostet” eller kansellerte kort tid før datene.

“Hva kan jeg gjøre?” spurte hun.

Frykt

“Frykt,” svarte jeg. “Du sliter med det alle sliter med. Du kjenner på frykt for avvisning. I tillegg er du redd for å bli avslørt som ikke god nok, for å bli latterliggjort og miste verdigheten din. Og så er du redd for det ukjente som følger med å starte en ny relasjon. Dette er de 5 underliggende psykologiske fryktene som begrenser alle mennesker på en eller annen måte fra å tørre å gå egne veier.”

“Om du skal gå på date, starte en egen bedrift, bryte ut av et dysfunksjonelt forhold, sette ned foten hvis du blir utnyttet på jobb, hoppe på en ny karrieremulighet, og listen kan fortsette i evigheter, så er det disse 5 fryktene som holder deg tilbake.”

“Men i tillegg har du ALLE FRYKTERS MOR.”

“Hva er det?” spurte hun.

“Det er frykten for at du ikke takler det livet kaster mot deg. Livet kaster mye imot oss, både positivt og negativt, men problemet er at vi mennesker er så redde for at vi ikke takler det som er negativt eller om vi feiler, at vi heller lar være å gjøre det vi har lyst til å gjøre.”

Jeg fortsatte:

“Du er redd for at du ikke klarer å takle avvisning på en date, derfor unngår du å utsette deg for risikoen. ALLE FRYKTERS MOR er den største begrensningen din, og den begrenser deg fra å utnytte det enorme potensialet du har.

Modig

“Å være modig er ikke fravær av frykt. Å være modig er å trosse frykten og gjøre det likevel. Du kan ikke være modig hvis du ikke er redd,” sa jeg og fortsatte. “Er det noe du har lyst til å gjøre, men frykten holder deg tilbake, bør du sterkt vurdere å trosse den frykten og være modig.”

“Det er ikke sikkert at du lykkes, men du lykkes i alle fall ikke hvis du ikke prøver.” Jeg smilte. “Vet du forresten hva alle lottovinnere har til felles?”

“Nei,” svarte hun.

“De spiller lotto!” sa jeg, og vi humret sammen før jeg fortsatte.

“Vet du hva alle som ‘vinner’ i livet har til felles?”

“De spiller lotto?” spurte hun med et smil.

“He he, nei, de er modige! De trosser frykten og gjør det likevel. Er du klar over at å være modig er menneskets viktigste egenskap? Alt starter med mot. Mange sier at kjærlighet er det viktigste for at vi som art skal overleve, men uten mot får ikke kjærligheten vinger.

Ett millisekund av mot er i mange tilfeller det som skal til for å starte en stor endring. Et ja. Et nei. En beslutning. Et valg.”

«Mot er nøkkelen til selve livet!» 

“Mot er nøkkelen til selve livet!” Hun smilte. “Det er jo så lett å si det og forstå det, men det er mye vanskeligere å gjøre det. Det er vanskelig å komme over den ‘dørstokkmila’, uansett hva jeg ønsker å oppnå. Frykten for å feile er stor. Hva kan jeg gjøre?” spurte hun, fortsatt med tvil i stemmen.

Verktøykassen 

Her er noen av verktøyene mine svarte jeg: 

Lag deg et modighets – arkiv.

Gå tilbake i livet ditt og skriv ned så mange historier du husker fra forskjellige epoker i livet, hvor du gjorde noe du var redd for, trosset frykten, var modig, og som gikk bra. Ved å gjøre denne øvelsen, vekker du opp minnene over hvor modig du allerede har vært i livet ditt. Det er litt som å børste støvet av motet ditt igjen, blankpusse det og få motet til å skinne igjen, som seg hør og bør.

BRENNENDE PLATTFORM

Hvordan skape en «BRENNENDE PLATTFORM» under føttene slik at du forstår at du må gjøre det du har lyst til nå.  

– 81 ruters teknikk: Gjennomsnittsnordmannen lever ca. 81 år. Tegn 9×9 ruter på et papir. Kryss av det antall år du har levd. Deretter krysser du av rute 80 og 81, for gjennomsnittsnordmannen tilbringer de to siste leveårene på aldershjem/institusjon.

Kryss deretter ut fra rute 70 til 80, for gjennomsnittsnordmannen får en eller annen fysisk begrensning fra rundt 70. Du ser da at hvis du f.eks. er blitt 45 år, så har du kanskje bare 25 gode år igjen. HVA ER DU REDD FOR? Hva venter du på? Hvorfor tør du ikke gå dine egne veier? Denne øvelsen skal sette tiden du har igjen i et nytt perspektiv.

Tres Amigos (Still deg 3 spørsmål) når du føler du står med «dritt til halsen»: 
– Hvor stort er det problemet du har nå, sånn i verdensmålestokk?
– Hvor mange mennesker kunne tenke seg å bytte sitt problem med ditt problem?
– Hvordan kan jeg snu dette problemet til å bli en fordel for meg? Ikke bare løse det, men bli en fordel som du kan se tilbake på som noe av det viktigste som har skjedd deg i livet ditt.

Svein Harald Røine | Mr.Modig

Vær nysgjerrig! 

Vi var nysgjerrige som barn. Hvorfor det da? Hvorfor det da? Sa vi og lærte i rekordfart.

Men så begynte vi på skolen. Da skjedde det noe med nysgjerrigheten. I stedet for å fortsette å være nysgjerrige, ble vi stappet fulle av kunnskap, nesten som om det var en julemiddag vi skulle konsumere hver dag. I stedet for å utvikle vår nysgjerrighet, ble den avlært. Vi skulle komme opp med alle svarene, fremfor å være nysgjerrig og utforske.

Dr. George Land gjennomførte et studie for NASA for å identifisere de mest agile forskerne. De som var nysgjerrige, lærende, kreative og tenkte ut av boksen.

Studiet var så vellykket at de valgte å teste 1600 tilfeldige 5-åringer. 98 % besto testen og ble erklært som nysgjerrige genier. De gjennomførte testen på de samme barna når de var 10 og deretter 15 år. Resultatet falt fra 98 % til 30 % og til 12 %.

De testet deretter 1 million tilfeldige voksne med snittalder på 30 år, og resultatet var 2 %.

Konklusjonen til Dr. Land bekrefter min hypotese. Vi er født som små nysgjerrige lærende genier (Growth Mindset), men kulturen på skolen og i næringslivet avlærer oss denne evnen og utvikler et “Fixed Mindset.”

Nysgjerrighetens kraft

Vi avlærer evnen til å stille spørsmål, være nysgjerrige og til å lære å lære.

Vi lærer å bli flinke, definert som å “Know It All” (Fixed Mindset), og avlærer “Learn It All” (Growth Mindset).

Vi må derfor re-lære å være nysgjerrig i voksen alder, og nysgjerrighet er en av de viktigste egenskapene vi trenger for å ha MOT til å gå egne veier.

Det er nysgjerrighet som løser de fleste krevende situasjoner vi havner i; når du havner i konflikt, når du blir avvist, når du opplever brudd, når sjefen kritiserer, når du skal starte for deg selv, når du blir utsatt for hersketeknikker, osv.

Verdier!- Drit forbanna teknikken. 

Et tre med grunne røtter tåler ikke storm. Et menneske uten å være bevisst sine egne verdier tåler heller ikke «storm» i livet. Det er derfor helt avgjørende at du løfter frem dine verdier og begynner å leve i tråd med dem.

Vi har to typer verdier: Ryggmargsverdier, som vi har etablert gjennom oppveksten, og Fremtidsverdier, som du bevisst velger å gjøre til dine verdier for å kunne bli den personen du ønsker å være.

For å tydeliggjøre dine verdier kan du gjøre følgende:

Tenk på hva det er som gjør deg «DRIT FORBANNA». Det som får deg drit forbanna, det tråkker på noe som er viktig for deg. Det tråkker på verdiene dine. På den måten tydeliggjør eller finner du verdiene dine.

Tenk på hvilke verdier du skulle ønske du hadde, som kanskje andre personer som du beundrer har. Det kan være dine fremtidsverdier.

Hva betyr disse verdiene i praksis? Tenk over det. Bruk tid til å forstå verdiene dine.

Del og diskuter dine verdier med dine nærmeste; familien, kollegaer, medarbeidere. Du reagerer basert på dine verdier. Hvorfor ikke like godt dele dem med omgivelsene, slik at de forstår deg.

Når du først har verdiene tydeliggjort, står du mye sterkere i stormen når du skal gå dine egne veier.

Sårbarhet og skam 

Du må eie din egen sårbarhet, og du må eie din egen skam. Så lenge du er redd for å bli såret, eller så lenge du ikke har tatt eierskap til din egen skam, akseptert den og fått den ut i lyset slik at «trollet» sprekker, vil du hele tiden kjenne på frykten for å bli avslørt.

Det begrenser deg.

Hvis du heller ikke tåler å havne i sårbare situasjoner, tåler du heller ikke å gå egne veier.

Øvelsen består i å dele sårbare historier og skamfulle historier med mennesker du stoler på, slik at disse historiene mister sin makt over deg. Det har skjedd. Det får du ikke gjort noe med. Det eneste du får gjort noe med, er hvordan du tenker om det som har skjedd.

Og det du tenker om sårbarheten og skammen din, vil bli styrkende når du har gjennomarbeidet det.

Da kan du igjen stille spørsmålet: Hvordan kan jeg snu dette problemet til en fordel for meg!

Nekrolog 

Hva vil du huskes for når du dør?  

Lag din egen NEKROLOG. Skriv den så positivt som du bare kan. Ta med alt det positive og alt det du har vært og klart frem til nå, men samtidig skriver du ned alt du ønsker at du har tenkt til å oppnå og hva slags person du har lyst til å være frem til din død.

Ved å skrive din egen NEKROLOG, har du laget et målbilde eller en LIVSVISJON, som gir deg retning når du må ta veivalg i livet.

I tillegg skriver du ned de 3 viktigste ordene som skal stå på din gravstein. Jeg har følgende ord som jeg lever etter: Modig, Inspirerende og Alltid Positiv.

Makt 

Ingen får makt over deg med mindre du gir den fra deg! Uansett hvilken relasjon du er i, så har ingen makt over deg, med mindre du har gitt den fra deg. Ikke sjefen, ikke en psykopat, ikke en narsissist, ikke en overgriper, ikke partneren din, ikke foreldrene dine, ikke øvrig familie. INGEN har makt over deg, med mindre du har gitt den til dem.

Du har nemlig alltid et valg. Du kan gå. Du kan si nei. Du kan si stopp. Du kan beholde makten i ditt eget liv.

Det er lett å gi det bort, og det kan være greit å gjøre det, så lenge du har tatt et bevisst valg.

Skal du ha mot til å gå din egen vei, da må du ta tilbake MAKTEN I DITT EGET LIV.

Stjernen i hjernen

Din verste fiende i livet blir du aldri kvitt. Din verste fiende har du med deg gjennom hele livet. Til og med i sengen.

«Styggen på ryggen», det negative selvsnakket, impostorsyndromet, bedragersyndromet, har vi alle i mer eller mindre grad. Den holder deg tilbake i livet. Den forer de 5 fryktene, avvist, avslørt, miste noe, latterliggjort og det ukjente. Den forer ALLE FRYKTERS MOR.

For å møte denne frykten, trenger du en motstemme. En stemme som du aktivt kan ta i bruk og gir deg styrke. Som Marit Bjørgen hadde en Tiger, Clark Kent har Supermann, undertegnede har Mr.Modig, så kan du lage deg et alter ego, eller STJERNEN I HJERNEN, som jeg liker å kalle det.

Det er en sterk, modig, rett rygget, nysgjerrig, positiv, energisk, smilende kraft som du har i deg og som du kan hente frem når som helst når du trenger deg.

Finn din indre styrke

Mange bruker Pippi; «Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» som stjernen i hjernen. Men det kan også være en fiktiv person, en bestefar, Tom Cruise, ja hva vet jeg. Det er helt individuelt, men et verktøy som du kan bruke for å finne MOT TIL Å GÅ DIN EGEN VEI.

Hva skjedde med den flotte brannkonstabelen? Hun jobbet med alle disse verktøyene, og sist, men ikke minst, lagde hun seg en «STJERNEN I HJERNEN»!

En dag skrev hun på Facebook gruppechatten til kursdeltakerne: «Nå har jeg lovet Svein Harald å gå på én date i måneden. Nå er det 28. januar, så jeg har nettopp avtalt januardaten. Det er utrolig at det går an å være så redd for å gå på en date, som helt objektivt sett ikke er farlig. Men jeg vil nesten heller dø enn å dra på date. Men nå har jeg lovet å gjøre det. Og så er jeg jo en…

«USTOPPELIG BADASS»!» 

Det var hennes stjernen i hjernen. Ustoppelig badass!

Helt fantastisk.

6 timer senere skrev hun: «Jeg gikk på date, og det var helt fantastisk. Det var så hyggelig. Og jeg er en USTOPPELIG BADASS!»

17 dager senere skrev hun til oss igjen. Da hadde hun vært på 5 dater. Og det var ikke med samme mann. Noen måneder senere hadde hun fått seg kjæreste. Så det funket!

Hva venter du på? 

Hvem venter du skal gi deg tillatelse? Hvem skal gi deg motet til å ta skrittet og gjøre noe for deg? Det du ønsker? Det er bare opp til deg!

Det blir ikke lett. Ingenting som er verdt å oppnå, er lett å oppnå. Det må kjempes for. Oppturer, nedturer, gråt og latter om hverandre. Men da kjenner du i alle fall at du lever.

Det var en som sa til meg en gang følgende: «Jeg lever livet mitt og ønsker så stor fallhøyde som mulig. For da føler jeg at jeg virkelig lever.»

Det er kanskje noe i det!