KJØP OMEGA 3 FRA FRIIDA SHOPPEN

Overvekt og fedme: et individuelt problem eller har samfunnet et større ansvar?

Tekst: Henriette Marie Årstad I Norge har andelen voksne som regnes som overvektige eller med fedme økt stabilt de siste tiårene, og det er estimert at sykdomsbyrden forbundet med fedme koster samfunnet omtrent 70 milliarder kroner årlig (1). I dag er andelen nordmenn mellom 40-49 som kan regnes som normalvektige (KMI <25) i et mindretall. […]