Search
Close this search box.

La oss snakke åpent og positivt om mental helse

Tekst: Wake me up Unge voksne i Norge i dag vokser opp i en verden full av muligheter, men også forventninger, usikkerhet og et alltid tilstedeværende press om å passe inn i rammeverket som er bygget opp rundt deg. Hvorfor opplever så mange da fremdeles at det er vanskelig å snakke om mental helse – […]

La oss snakke åpent og positivt om mental helse

Tekst: Wake me up

Unge voksne i Norge i dag vokser opp i en verden full av muligheter, men også forventninger, usikkerhet og et alltid tilstedeværende press om å passe inn i rammeverket som er bygget opp rundt deg. Hvorfor opplever så mange da fremdeles at det er vanskelig å snakke om mental helse – og om hvordan man kan føle seg vel med seg selv?

Hva er det første du tenker på når du hører begrepet “mental helse”? For mange hopper nok tankene umiddelbart til de som opplever at det hele blir for mye, og til alvorlige psykiske lidelser – som angst, depresjon, tvangstanker eller vrangforestillinger.

I dag er det dessverre fremdeles slik at mental helse som oftest snakkes om i sammenheng med psykiske lidelser, og denne instinktive koblingen gjør at temaet lett kan anses som noe som er litt vanskelig å snakke om.

Hvis du ønsker å oppnå bedre mental helse, så må det jo bety at noe i utgangspunktet er galt med deg… ikke sant?

Du fortjener å kunne være den beste utgaven av deg selv

Det er på tide å bryte denne koblingen mellom mental helse og det negative. Mental helse handler ikke om lidelser, men om velvære. God mental helse handler om å forebygge, om å være komfortabel med den du er og om å leve etter dine egne verdier – uten å måtte bekymre deg for å ikke leve opp til de forventningene du oppfatter at samfunnet, eller de rundt deg, har til deg.

– Hele samfunnet, de rundt deg på jobb og i privatlivet, og du selv fortjener at du kan være den beste utgaven av deg selv oftest mulig. Fordi det rett og slett har gode ringvirkninger. Din beste utgave gjenkjenner du ved at du føler deg innerst inne vel med den du er, det du bruker din tid og dine krefter på, og dermed det du bidrar med for andre og i helheten, skrev Susanne Maria Genneper i et innlegg på LinkedIn for en tid tilbake.

Genneper er profesjonell coach og medlem av livsmestringsnettverket Wake Me Up Norway. I sitt innlegg skriver hun om hvordan ungdom og unge voksne i Norge i dag vokser opp i en stadig mer kompleks verden – en verden som er full av muligheter, og som byr på stor personlig frihet, men som også fører med seg raske og voldsomme endringer og mye rom for usikkerhet.

Aldri tidligere har presset vært så kraftig

Aldri tidligere har andres forventninger vært så tett på unge mennesker. Aldri tidligere har presset – fra utallige kilder og kanaler – vært så kraftig, eller så konstant tilstedeværende. Aldri tidligere har endringene i samfunnet, i naturen og i teknologien skjedd så raskt som i dag.

– Alt dette kommer i tillegg til de “vanlige” utfordringene som ungdomstiden medfører. Det kan være svært krevende å finne sin vei i slike rammebetingelser. Mange unge mennesker stiller (for) store krav til seg selv. De kan føle at forventningene til egeninnsats for å lykkes er skyhøye og oppleve å stå alene med det, poengterer Genneper.

Og til tross for dette – til tross for alle de utfordringene og påkjenningene du som ung må takle hver eneste dag – er det for mange fremdeles vanskelig å snakke om å ville oppnå en bedre mental helse.

Men trenger det egentlig å være slik?

Sylte Studios in Oslo. Photography by Alexander Sylte / syltefoto.com

Bli sett, hørt og heiet på

God mental helse handler om å skaffe seg de rette verktøyene for å takle hverdagens mange påkjenninger og utfordringer, kjenne deg vel med deg selv og å øke livskvaliteten din.

For noen kan det dreie seg om å bedre takle press og forventninger fra utsiden, for andre å tøyle egne mål og ambisjoner. Noen har kanskje satt seg høye mål de sliter med å forstå hvordan de skal oppnå, mens andre kun ønsker å oppnå noe – uten at de helt vet hva. For noen handler det om å bli en bedre versjon av seg selv, mens for andre handler det rett og slett om å finne ut hvem “meg selv” egentlig er.

Og for alle handler det om å bli sett, hørt og heiet på.

  • Jeg vil hjelpe ungdommene med å identifisere sine verdier og mål, med å se og bruke sine styrker, akseptere egne og andres begrensninger og med å godta at alle trenger, og kan spørre om, andres hjelp. At de er en del av en større økologisk helhet, sier Genneper.
  • Både den enkelte og samfunnet blir mykere i kantene, ærligere og mer kreativ av at vi investerer tid og engasjement i mental helse. Alt dette trenger vi sårt! Giftig polarisering, stivnede fremstå-som-masker og mentale skylapper er det nok av.

–  En trampoline å hoppe opp og videre fra

Wake Me Up Norway har en visjon om å påvirke framtiden gjennom å motivere og inspirere unge til å ta gode beslutninger. Vi skal bidra til at unge mennesker har mot til å gå sine egne veier, mestrer de utfordringene de blir stilt ovenfor og skaper seg et meningsfylt liv, hvor de kjenner egne ressurser og bruker potensialet sitt.

For å oppnå dette må vi normalisere det å snakke om mental helse, og ikke minst det å snakke med noen om din egen mentale helse. Det burde være like naturlig å snakke med en profesjonell coach som kan gi deg viktige nøkler til livsmestring, som det er å snakke med en PT for å finne det rette treningsprogrammet.

Det er derfor vi tilbyr gratis videosamtaler med kvalifiserte veiledere, som Susanne Maria Genneper, i appen vår. Vi vil gjøre mental trening enkelt, tilgjengelig og uanstrengt.

  • Jeg opplever å være en del av et imponerende mangfoldig fellesskap i Wake Me Up Norway, som vokser organisk og etterhvert vil danne et stort nettverk over hele Norge. Et nettverk som kan bli et sikkerhetsnett for den enkelte unge voksne, og en trampoline å hoppe opp og videre fra, sier Genneper.

Jeg tror WMU vil bli mer og mer kjent og brukt av unge mennesker, og det gleder jeg meg til. Jeg ser på hvert ansikt som lyser opp mot slutten av en samtale – som puster lettet ut og smiler – som en gave, avslutter hun.