Search
Close this search box.

Hva gjør stress og søvn med helsen din?

Tekst: Katharina Pracon | Instagram: Doktordamen Stress er en kroppslig respons på fysiske eller emosjonelle påkjenninger. I østen beskrives stress som fravær av ro, mens i vestlig kultur har vi assosiert stress med manglende kontroll.  Det å kjenne på stress er en normal reaksjon i kroppen vår, som kan hjelpe oss å prestere bedre når […]

Hva gjør stress og søvn med helsen din?

Tekst: Katharina Pracon | Instagram: Doktordamen

Stress er en kroppslig respons på fysiske eller emosjonelle påkjenninger. I østen beskrives stress som fravær av ro, mens i vestlig kultur har vi assosiert stress med manglende kontroll.  Det å kjenne på stress er en normal reaksjon i kroppen vår, som kan hjelpe oss å prestere bedre når det er nødvendig. Det er når stressreaksjonen varer over tid at det kan bli et helseproblem.

Både menn og kvinner kan kjenne på stress og mange av mekanismene og responsene i kroppen er like. Dog kan det være store forskjeller i hvordan menn og kvinner opplever og takler stress. La oss se litt nærmere på hva stress kan gjøre med kvinnehelse

Hormonell ubalanse:

Stress kan påvirke hormonsystemet som er unikt for kvinner og føre til ubalanser. Dette kan manifestere seg som uregelmessige menstruasjonsblødninger, økt risiko for PMS, endometriose eller forverring av eksisterende hormonelle lidelser som polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

Emosjonelle svingninger:

Kronisk stress kan føre til økt angst, depresjon og frustrasjon hos kvinner. Dette kan påvirke den generelle livskvaliteten og føre til søvnproblemer, tap av appetitt, humørsvingninger og redusert energi. 

Hjerte og karsykdommer:

Mange kvinner gjenkjenner økt stress på kroppen med hjertebank eller migrene.  Stress kan være risikofaktor for hjerte og karsykdommer. Det kan øke blodtrykket eller forårsake betennelse i blodårer som igjen øker risiko for å utvikle hjertesykdommer, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Katharina Pracon | Doktordamen

Fordøyelsesproblemer:

Mange reagerer på stress med magesmerter, oppblåsthet, diare eller forstoppelse, og kvinner er spesielt sårbare for stressrelaterte fordøyelsesproblemer som irritabel tarmsyndrom (IBS). 

Søvnproblemer:

Stress kan forstyrre søvnmønstre og føre til søvnløshet eller dårlig søvnkvalitet. Eksperter mener at kvinner trenger 20-30 minutter mer søvn enn menn. Dette kan gjøre kvinner mer sårbare for manglende søvn, og få negativ innvirkning på kvinners mentale og fysiske helse. Mange kan oppleve redusert konsentrasjon, svekket immunfunksjon og økt risiko for depresjon. 

Kvinner lider oftere av autoimmune sykdommer enn menn:

Stress kan svekke immunsystemet og gjøre kvinner mer utsatt for infeksjoner og sykdommer, samt forverre eksisterende autoimmune lidelser som reumatoid artritt, MS eller lupus.

Selv om det er store individuelle variasjoner så tror jeg at når vi har økt kunnskap og fokus rundt de ulike stressresponsene hos menn og kvinner at vi lettere kan bidra til å utvikle mer tilpassede og effektive forebyggende tiltak og behandlingsmetoder. 
I tillegg vil man kunne gi en større forståelse og aksept for tilstanden og tilpasse behandlingsmetoder for å håndtere stressrelaterte sykdommer og plager.

Det viktigste er tross alt å bli sett, hørt og forstått uavhengig av kjønn!