Search
Close this search box.

Derfor går du på jobb, selv om du ikke burde 

Tekst: Elaine Bloom & Ståle Anderstuen | @elaine_bloom Elaine står bak karrierehelse.no og elainebloom.no. Hun kjent fra podcasten «Karriereveiledning med Elaine», og serien “Karriereveilederen” fra NRK Nett TV. Elaine er utdannet innen helsepsykologi nevrovitenskap, arbeidspsykologi, coaching og pedagogikk, og har en mastergrad i karriereveieldning. Hun har år bak seg som leder og mental trener, samt […]

Derfor går du på jobb, selv om du ikke burde 

Tekst: Elaine Bloom & Ståle Anderstuen | @elaine_bloom

Elaine står bak karrierehelse.no og elainebloom.no. Hun kjent fra podcasten «Karriereveiledning med Elaine», og serien “Karriereveilederen” fra NRK Nett TV. Elaine er utdannet innen helsepsykologi nevrovitenskap, arbeidspsykologi, coaching og pedagogikk, og har en mastergrad i karriereveieldning. Hun har år bak seg som leder og mental trener, samt flere tusen timer med veiledning, workshops og foredrag, hvor hun balanserer og forener en holistisk tilnærming til livet, utdanning, jobb og karriere. Med fokus på å støtte kvinner i å utvikle bærekraftige karrierer som gir ro, mening. trygghet og inspirasjon, ivaretas også kvinnehelsen.

Ståle Anderstuen er religionshistoriker med mange mange års erfaring innen jobb, karriere og livsstil. 

Dilemmaet

Husker du den gangen du gikk på jobb, eller logget deg på fra hjemmekontoret, men du visste innerst inne at det ikke kjentes riktig? Den indre konflikten mange av oss ignorerer er den velkjente drakampen mellom kroppens signaler på den ene siden, og følelsene av dårlig samvittighet, og plikt på den andre siden. Kroppen hvisker “ta vare på meg.” Hodet svarer, “kom igjen, du må på jobb.” Så hva er det som gjør at vi går på jobb, eller logger på når vi skulle koblet av og tatt vare på karrierehelsa? 

Gjennom arbeid med karriereveiledning, livsveiledning og mental trening, både i det offentlige og private over flere år, har vi møtt mange som kjenner på at det å prioritere karrierehelsa ikke alltid føles tilstrekkelig nok til å legitimere det å være borte fra jobben. Resultatet er ofte slitenhet, stress og en følelse av å være urestituert.  

Belønnet for å gå på akkord 

Ideen om å sette karrierehelse først kan virke motstridende sett opp mot narrativet om den moderne karrierekvinnen. Balansen mellom jobb og privat- og familieliv kan sette oss under enormt press. 

Mytene omkring det å være karrierekvinne er nærmest blitt synonymt med ambisjoner, prestasjoner, status, og lykke. Du står på, gir deg ikke. Det er som om vi blir «belønnet» for å gå på akkord med egen karrierehelse. Idealet om å være den kvinnen som alltid er tilstede byr på et identitetsbrudd for mange. Du blir verdifull og kjent for å være den “sterke”, den som alltid møter på jobb og stiller opp. Kontrasten blir en følelse av å være “svak” hvis du er fraværende. Det å være fraværende fra jobb kan for mange føre til en følelse av meningsløshet, rastløshet og uro. Stresset du kjenner på handler om at du ikke klarer å slappe av. Selv om du er fraværende, er du likevel på jobb, mentalt.  

Det er ikke noe galt med deg

Mange kvinner absorberer stresset til de rundt seg, som kan føre til overansvar. Overansvar innebærer at du tar på deg ansvaret for dine kollegaers tanker, og følelser, uten at den andre vet om det, eller har bedt om det. Det kan føre til at vi setter andres behov før våre egne, fordi vi opplever at det er vårt ansvar at andre skal ha det bra, selv om det betyr at du må gå på akkord med deg selv. 

Kanskje har du kjent på at du trenger å være borte fra jobben, men du er ikke «syk nok». Vanlige tanker kan være: «Vil det gå utover kollegaene mine, hva hvis jeg er borte fra jobben? Vil de få mer å gjøre?» «Hva skjer når jeg kommer tilbake? Jeg har allerede mye å gjøre, vil det bli enda mer? Det enkleste og beste er nok bare å bite tenna sammen..».Det er lett å føle seg alene med slike tanker, og de kan oppleves tyngende. Vit at dette er normale tanker mange bærer med seg.  

Dette er grunnen til at du går på jobb når du ikke burde 

Sykefravær er en naturlig del av arbeidslivet, og får mye fokus. Mindre kjent er begrepet presenteeism, en form for sykenærvær med opplevd nærværspress. Det handler om at vi går på jobb selv om vi burde vært hjemme. Studier viser at vi ofte går på jobb selv om vi ikke burde. Noen av studiene viste at hele 90% i visse sektorer innrømmer å ha gått på jobb til tross for at de ikke burde.  

Hvorfor er dette med sykenærvær så viktig? Uønsket sykenærvær kan over tid vise seg å koste mer enn sykefravær, gjennom mindre produktivitet og fremtidig lengre sykefravær. 

Det er tre hovedfaktorer til at vi går på jobb når vi burde vært hjemme

1. Sanksjonspress: Frykten for sanksjoner. Du er redd for å bli sett som mindre dedikert, eller det kan være frykt for å gå glipp av viktig informasjon eller beskjeder. For eksempel kan det oppleves som du blir holdt utenfor når viktige beslutninger blir tatt. 

2. Det moralske presset. Du tenker “jeg er ikke syk nok”, og kjenner på samvittigheten på at du burde møte på jobb eller logge deg på. 

3. Følelsen av uunnværlighet: Det handler om en opplevelse av at jobben ikke klarer seg uten deg. Det kan handle om at det mangler vikarer, eller at ingen kan ta over dine arbeidsoppgaver. 

Det er ikke uvanlig å kjenne på en eller flere av årsakene samtidig. Selv om det kan oppleves at ansvaret for å ta vare på egen karrierehelse kun ligger på deg, handler det også i stor grad om kulturen på arbeidsplassen. Det handler om hvem du blir i møte med arbeidsplassens rammer og strukturer, og hvem du lar arbeidsplassen bli i møte med deg. Bærekraftig karrierehelse utvikles i skjæringspunktet mellom organisasjonens og individets forventninger til hverandre, noe som skaper psykologisk trygghet hos den ansatte.  

Ta et ærlig styremøte med deg selv 

Er du gründer, er det ikke sikkert du har så mange andre å spille på, eller at mye hviler på dine skuldre. For mange blir gründerlivet en livsstil, så vær tydelig med deg selv på hva du er villig til å ofre. Du er gjerne en balansekunstner med flere roller og ansvarsområder samtidig, noe som gjør det utfordrende å finne balansen mellom når du skal ta vare på deg selv, og når du går på jobb. Det viktige her er å sette ord på hva du trenger, at du sjekker inn med egne behov og følelser. Ta et ærlig styremøte med deg selv. Hva føler du på av belastning og stress? Hvor kan du be om støtte? Våg å være sårbar, be om hjelp, du er menneskelig. Vi er ikke ment til å klare alt alene. Husk at et godt nettverk er viktig, men har kun verdi hvis du kan være autentisk, møte opp med hele deg, slik at de rundt deg vet hvordan du har det.  

Fra stress til styrke 

Det finnes flere former for stress. Både negativ og positivt. Uhensiktsmessig stress, både emosjonelt, psykologisk og fysiologisk kan være skadelig og føre til lengre sykefravær. Positivt stress derimot, som kalles eustress, er med på å skape positive følelser som motivasjon, mestring og utvikling. Ved å ta deg selv og dine behov på alvor blir du aktør i eget liv. Det krever mot, og dette motet kan være med på å bevege deg fra vekk fra det uhensiktsmessige stresset hvor går på akkord, til opplevd indre styrke og ro, og til å ta de valgene som er riktig og viktig for deg.

5 tips for å ta vare på karrierehelsa 

Vis deg og de rundt at du tar deg selv på alvor. Bli hjemme når du vet du burde. Bruk tid på å hvile, slik at når du er tilbake på jobb kan du yte ditt beste gjennom å være tilstede i arbeidsoppgavene, være en god kollega og ha overskudd til å bidra til en god arbeidskultur. 

Vær mentalt tilstede. Mange “fakerester” når de er hjemme. Hodet er hele tiden på jobb, i arbeidsoppgaver, eller hva alle andre tenker om at man er hjemme. Det påvirker kroppen, og kan skape en følelse av urolighet. Vær bevisst på hvor tankene dine vandrer slik at du varsomt kan hente deg tilbake til her og nå. 

Sett av tid i kalenderen, og gjør det til å vane å stoppe opp, og ta pulsen på din karrierehelse. Vær bevisst på hva du bytter tiden din mot. Reflekter over hva jobblivet krever av deg. Identifiser områder der du trenger støtte. God karrierehelse er avgjørende for hvordan vi har det – både på og utenfor jobben. 

Bli bevisst hva som er ditt og hva som er andres. Uønsket sykenærvær er en effekt av både indre og ytre press. Hva slags press legger du på seg selv? Utforsk også kulturen og rammene du er en del av. Hvordan står det til med balansen mellom sykefravær og uønsket sykenærvær på din arbeidsplass?  

Vær en god rollemodell, kanskje dette er starten på en kulturendring. Ved å vise at du tar ansvar for egen helse og velvære, er du med på å utvikle og fremme en etisk arbeidskultur som respekterer ansattes verdier, velvære og integritet. 

Verden trenger deg og dine bidrag 

Sykefraværsarbeid har mye fokus i arbeidslivet. Like høy prioritet burde sykenærværsarbeidet også ha. Lavt sykefravær er ikke nødvendigvis positivt dersom man har høyt uønsket sykenærvær. Mange mennesker vi møter i karriereveiledning og livsveiledning har presset seg, ofte over lengre tid. De har gått på jobb selv om de ikke burde.  

Poenget er ikke å være hjemme fordi det er en kjedelig arbeidsoppgave som venter på jobb, eller fordi det er en ubehagelig samtale som venter deg på kontoret. Det viktige er at når du stopper opp, kjenner etter, og tar pulsen på egen karrierehelse, og er fraværende fra jobb når du burde, så er det til det beste, både for deg og for organisasjonen.  

Dette trenger ikke lenger være et dilemma, så lenge det er rom for åpenhet og god kommunikasjon. Det er lett å tenke at det får ulike konsekvenser hvis du er fraværende, men vær obs på overansvar. Stopp opp og tenk over hva det er som gjør at du føler du må gå på jobb, selv om du vet og kjenner at du ikke burde. Hvis du er en del av en organisasjon, ikke tenk at du må bære hele organisasjonens vekt på dine skuldre. Hvis det isåfall skulle være tilfelle, er det kanskje tydelig at det er noe i rammene som må endres. Ta vare på deg selv, og fyll opp energireservene dine, hvis ikke går du tom. Du kan ikke gi bort noe du ikke har. Verden trenger deg, og du verdifull uavhengig av hva du gjør eller presterer.