KJØP OMEGA 3 FRA FRIIDA SHOPPEN

10 tips for mestring av din personlige reise

Tekst: Cathrine Midtgård «Nå smeller det, tenkte jeg. Dette er slutten!» Jeg satt i bilen med hjertet i halsen. Det var glatt og klokken var alt for mye. Barna var akkurat levert motvillig på skolen og salgsmøtet startet om 10 minutter. GPSen viste 25 minutter. Det snødde tett og jeg jobbet mot tiden. Jeg måtte […]

10 tips for mestring av din personlige reise

Tekst: Cathrine Midtgård

«Nå smeller det, tenkte jeg. Dette er slutten!»

Jeg satt i bilen med hjertet i halsen. Det var glatt og klokken var alt for mye. Barna var akkurat levert motvillig på skolen og salgsmøtet startet om 10 minutter. GPSen viste 25 minutter. Det snødde tett og jeg jobbet mot tiden. Jeg måtte rekke det og trådde på gasspedalen. Bilen skeiste avgårde på den såpeglatte veien, fra venstre til høyre, innimellom andre biler og mot autovernet. Som i en sakte film så jeg de bekymringsfulle ansiktene fra bilene jeg passerte i 120km/t på E18. Skulle barna mine miste sin «Businessmamma» på denne måten?

Jeg hadde englevakt!

I DET øyeblikket bestemte jeg at NÅ er «Hamsterhjulet» over! Jeg innså at for å finne sitt potensiale består det av flere ting en hardt arbeid. Hvis du virkelig vil optimalisere ditt potensial, må du være villig til å gjøre din egen personlige reise.

En frigjøringsreise

Å kunne nå sitt fulle potensial er en frigjøringsreise – fra dine egne og andres begrensninger. Å nå ditt fulle potensial krever tålmodighet, mot, selvbevissthet og en hel del læring og motgang på veien. I prosessen er det avgjørende å ta vare på vår fysiske og mentale helse.

Dette inkluderer å opprettholde et balansert kosthold, trene regelmessig og praktisere aktiviteter som gir deg påfyll, som meditasjon, skrive og vise takknemlighet.

Bygg grunnlaget ditt for å nå ditt fulle potensiale

Abraham Maslow, en kjent psykolog, utviklet den mest kjente behovsteorien vi har, kjent som Maslows behovspyramide helt tilbake i 1943. Dette beskriver han i boken A Theory of Human Motivation, som senere ble utviklet i bøkene Motivation and Personality (1954) og The Farther Reaches of Human Nature (1971). Teorien hans er like aktuell da, som i dag. I følge Maslow er det å nå vårt fulle potensial en prosess som skjer etter å ha oppfylt våre grunnleggende fysiologiske og psykologiske behov. Han mente at når disse behovene er oppfylt, kan individer strekke seg etter realiseringen av ens fulle potensial og ønsket om å bli den beste versjonen av seg selv. Maslow understreket viktigheten av personlig vekst, selvoppdagelse og selvoppfyllelse, for å nå vårt fulle potensial. Han mente at individer som jobber med sin selvrealisering er motivert av personlig vekst, de har en sterk følelse av hensikt og er drevet av sine verdier og overbevisninger (snl.no).

Ifølge Maslow er det noen byggestener som er grunnleggende og som må være på plass, før de andre behovene kan nås.
De fem nivåene ble:

5 BEHOV FOR VEKST OG SELVREALISERING
4 BEHOV FOR SELVAKTELSE
3 SOSIALE BEHOV
2 TRYGGHETSBEHOV
1 KROPPSLIGE BEHOV


Kjenn etter, hvor er DU i dag, på en skala fra 1-10 på de ulike nivåene?

Bruk hele hjernen og det ubevisste sinn

De fleste er ikke klar over det store potensialet som ligger i underbevisstheten vår. Det sies at hele 95% av vårt potensiale ligger i vårt ubevisste sinn. Underbevisstheten vår spiller en betydelig rolle i å forme våre tanker, tro og atferd.
For å utnytte dette potensialet er det viktig å trene på selvrefleksjon og oppmerksomhet. Dette kan gjøres gjennom teknikker som meditasjon, visualiseringsøvelser og manifestering.

Carol Dweck, en amerikansk psykolog, forfatter og professor har forsket mye på teorien bak sammenhengen med å ha et «Growth mindset» (dynamisk tankesett), sammenlignet med å ha et «Fixed mindset» (statisk tankesett). Carol har sett på hvordan barn i skolen som hadde et «Growth mindset» lærte mere, var mer engasjert i læringen og ikke gav opp. I tillegg fikk de med seg mye bedre ferdigheter videre i livet, sammenlignet med de som hadde et «fixed mindset». Flere eksempler og forskning kan sees på hennes foredrag på Ted Talk her: Carol Dweck – Ted Talk

Har du noen gang tenkt på hva som kan være dine interne hindringer, for å nå
ditt fulle potensial?

Nedenfor finner du 10 tips som kan hjelpe for å frigjøre ditt fulle
potensial:

Prioriter egenomsorg:
Å ta vare på din fysiske og mentale velvære er avgjørende for å nå ditt fulle potensial.
Sørg for å få nok søvn, spis et balansert og næringsrikt kosthold og tren regelmessig.

Sett klare mål:
Definer hva du vil oppnå. Dette innebærer å lage en plan og bryte ned større mål til mindre, mer håndterbare delmål. Ved å gjøre det kan du spore fremgangen din og holde deg fokusert og motivert underveis.

Utvikle et «Growth mindset»:
Ta de utfordringer som kommer og se dem som muligheter for vekst. Tro på din evne til å lære og forbedre deg. Det er gjennom denne læringen du utfordrer egen komfortsone og bygger ditt mindset sterkere.

Omgi deg selv med positive mennesker:
Det sies at du er gjennomsnittet av de 5 menneskene du omgås mest med. Å omgi deg med støttende og inspirerende mennesker kan ha stor innvirkning på reisen din mot å nå ditt fulle potensial. Oppsøk mentorer eller bli med i fellesskap som samsvarer med dine mål.

Øv på oppmerksomhet:
Å dyrke oppmerksomhet kan hjelpe deg med å holde deg tilstede, redusere stress og forbedre ditt generelle velvære. Vurder å inkludere meditasjon eller andre mindfulness øvelser i din daglige rutine. Manifestering er også noe du kan øve deg opp på som vil øke din oppmerksomhet og kan være effektivt ift. å visualisere, se for seg og føle at du allerede har oppnådd målene du ønsker.

Lær og tilegne deg nye ferdigheter kontinuerlig:
Livslang læring er avgjørende for personlig vekst. Identifiser områder du ønsker å utvikle og søk muligheter for å tilegne deg ny kunnskap og ferdigheter

Omfavn fiasko som en læringsmulighet:
Ikke vær redd for å gjøre feil. Å gjøre feil er en naturlig del av læringsprosessen, er ofte nødvendig og kan gi verdifull lærdom for personlig vekst.

Ta kalkulerte risikoer:
Å gå ut av komfortsonen og ta kalkulerte risikoer kan føre til nye muligheter og personlig vekst. Vurder potensielle fordeler og ulemper før du tar beslutninger.

Øv på selvrefleksjon:
Ta deg regelmessig tid til å reflektere over fremgangen din, skriv ned styrker og områder for forbedring. Denne selvbevisstheten vil hjelpe deg å gjøre nødvendige justeringer og holde deg på sporet.

Feire prestasjoner:
Anerkjenne og feire prestasjonene dine underveis. Å gjenkjenne fremgangen din vil øke motivasjonen og selvtilliten din.

For å nå ditt fulle potensial krever det å ta vare på din fysiske og mentale helse, sette klare mål, være i kontinuerlig læring og utnytte potensialet i underbevisstheten din. Når du er i ditt sanne potensial er det lettere å leve et liv i tråd med dine verdier, mål og drømmer.

Hvis du skulle spørre deg selv; Hvilke områder trenger du å fokusere mere på?

Jeg har selv lært at det hjelper ikke at andre sier at du må utfordre eget potensial.

Det er til syvende og sist opp til DEG og hva DU ønsker for deg selv og DITT liv.

Min erfaring er at for å nå ens eget potensial så er det nødvendigvis ikke en
endelig destinasjon, men en reise, som for noen kan vare livet ut!
Nyt reisen, ta action mot det DU ønsker og stol på prosessen!

artikler du kanskje vil like