KJØP OMEGA 3 FRA FRIIDA SHOPPEN

Hypopressiv trening

Tekst: Anita Wiig | Anitawiig.no Jeg har pratet med mange fortvilte kvinner som må bytte truse hver gang de nyser. Kvinner som har gitt opp å hoppe på trampoline, eller som ikke lenger kan holde på med den treningsformen de ønsker. Fordi det fører til lekkasjer, og det er flaut å tisse på seg. Å […]

Hypopressiv trening

Tekst: Anita Wiig | Anitawiig.no

Jeg har pratet med mange fortvilte kvinner som må bytte truse hver gang de nyser. Kvinner som har gitt opp å hoppe på trampoline, eller som ikke lenger kan holde på med den treningsformen de ønsker. Fordi det fører til lekkasjer, og det er flaut å tisse på seg. Å lekke mens vi er på jobb og være redd for lukt eller å måtte rase ut på toalettet midt i et møte er krevende. Disse kvinnene har fått beskjed om å knipe, men får ikke effekt. Noen vet ikke at operasjon er et alternativ, og andre ønsker ikke å opereres.

Norske tall viser at 30 % av alle kvinner vil oppleve urinlekkasje i større eller mindre grad i løpet av livet. Selv om dette er vanlig, betyr ikke det at det skal være slik. Ingen trenger å leve med lekkasjer. Det er ikke noe kvinner skal måtte finne seg i, bare fordi de har født eller har kommet i overgangsalderen.

Vi har en vei å gå

Det er mer åpenhet enn noen gang, men vi har likevel en lang vei å gå. Når snakket du sist med vennene dine om tema som lekkasjer, fremfall, nedpress eller andre plager som kan oppstå etter fødsel? Blant kvinnene i din omgangskrets er det garantert flere som sliter med lekkasjer.

Lekkasjer er et stort problem for mange og kan gjøre livskvaliteten dårligere. Vi ser ofte at de som har knepet mye, uten å få ønsket effekt, kan ha spenninger i bekkenbunnen og derfor få økte plager.

Årsaker til lekkasjer og behov for bedre alternativer

Om muskulaturen er overaktiv og står i spenn hele tiden, vil den lettere trettes ut. Du kan da oppleve mer lekkasjer utover dagen. En overaktiv bekkenbunn har liten mulighet for å trekke seg sammen og holde på urinen om det skulle komme et host eller et nys. Resultatet blir en bekkenbunn som fungerer dårligere, på tross av kniping.

Grunnen til at lekkasjer oppstår, er forhøyet buktrykk og/eller dårlig trykkfordeling, i kombinasjon med svekket muskulatur. Svangerskap og vaginal fødsel er en stor belastning for bekkenbunnen, mange opplever derfor urinlekkasjer etter fødsel. Blant kvinner som føder via keisersnitt opplever 15 % lekkasjer. De som sliter med lekkasjer, merker at lekkasjene ofte kommer i forbindelse med aktiviteter som øker buktrykket. Det kan være aktiviteter som å hoppe, nyse, løpe, hoste, le eller løfte. Når trykket i buken blir høyere enn trykket i blæren, samtidig som musklene i bekkenbunnen er svekket, tisser du på deg. Det er bare fysikk. Det hjelper ikke hvor hardt du prøver å holde igjen eller krysser beina.

Hypopressiv trening

Både i svangerskapet og etter fødsel får kvinner beskjed om å knipe. Kniping kan være bra, og du kan lære deg å leve fint med både delte magemuskler, fremfall og litt skvetting hver gang du nyser. Men hvorfor skal du det? Når det finnes en trening som effektivt kan styrke både muskulatur og bindevev slik at disse plagene forsvinner.

For de som sliter med lekkasjer, er det ikke bra nok å kun tilby kniping, trening med innvendige apparater (hvem får til det i en travel hverdag?) eller operasjon.

Altfor mange kvinner har ikke god nok effekt av dette og tror derfor bare må lære seg å leve med lekkasjer. Det finnes en trening som kan være et like godt alternativ til både kniping, trening med innvendige apparater og operasjon.

Hypopressiv trening er nytt i Norge, men det er dette som er fremtiden. En trening som er laget for å hjelpe mot nettopp urinlekkasjer og fremfall. En helhetlig trening som ikke bare styrker bekkenbunnen, men hele kroppen og samtidig tilrettelegger for optimal funksjon. En trening som du kan få til selv om du ikke føler at du har kontakt med muskulaturen.

Balansert trening for bedre resultater

Hypopressiv trening er utviklet slik at det er god balanse mellom aktiv og avslappet muskulatur. På den måten unngås spenninger og overaktiv bekkenbunn. Hypopressiv trening kan oversettes til «lavtrykkstrening». Målet med treningen er å senke buktrykket, ha god trykkfordeling, samtidig som muskulaturen styrkes. Det er akkurat derfor denne treningen er så effektiv. Det jobbes med pust, løsne opp i spenninger og holde buktrykket på et så lavt nivå som mulig. Dette gjør at kroppen lettere håndterer det forhøyede trykket som kommer når du nyser, hoster, ler eller hopper.

Frihet fra lekkasjer for aktive kvinner

Kvinner skal kunne være så aktive de vil uten å være redd for lekkasjer. Treningen styrker effektivt bekkenbunnen, kjernemuskulaturen og resten av kroppen – en mer helhetlig trening enn hva kniping er. I hypopressiv trening står vi i aktive stillinger som kan minne om yoga. Vi aktiverer spesifikke muskler fra topp til tå, samtidig som vi jobber med ulike pusteteknikker. Det som skiller denne treningen fra annen type trening er at vi bruker en spesiell teknikk som kalles apnè eller vakuumpust. Denne vakuumpusten gir en automatisk aktivering av dyp kjernemuskulatur og bekkenbunns muskulaturen.

Informasjon om denne treningen må ut til de kvinnene som sårt ønsker og trenger hjelp. Vi må forebygge plager med effektiv trening i svangerskapet. Vi må gi kvinnene en mild, trygg og effektiv trening som de kan gjøre etter fødsel.

Rehabilitering for et aktivt liv

Vi må rehabilitere kroppen innenfra og ut, slik at kroppen tåler hverdagslivet som
småbarnsmor og med en bekkenbunn som også gjør jobben sin etter overgangsalder.
Dette er kvinnehelse som må prioriteres!

Min drøm er at hypopressiv trening skal bli en del av det offentlige tilbudet. Gravide må få
vite at denne treningen finnes på kontrollene hos jordmor. Etter fødsel bør hypopressiv
trening komme i tillegg til eller istedenfor kniping. Informasjonen bør kvinnene få enten på
sykehuset eller på kontrollene etter fødsel.

Dette er en trening som alle kan gjøre, som har god effekt (det viser både klinisk erfaring og
forskning) og som styrker hele kroppen, ikke bare bekkenbunnen. En allsidig trening som gir
gode resultater med en innsats på 10-15 minutter fire ganger i uken.

Kvinner med urinlekkasje må få informasjon om hvilke muligheter som finnes for opptrening,
slik at de selv kan velge den treningsformen som passer de best.

artikler du kanskje vil like