Det viktige kvinnehjertet 

Tekst: Katharina Pracon På medisinstudiet lærte vi at hjerteinfarkt som oftest presenteres med symptomer som klemmende smerter i brystet med utstråling til venstre arm eller hals. På en av mine første vakter i akuttmottaket kom det inn en kvinne som var klam, blek og kvalm. Heldigvis, som den vettskremte ferske legen jeg var, kastet jeg […]

Tekst: Katharina Pracon

På medisinstudiet lærte vi at hjerteinfarkt som oftest presenteres med symptomer som klemmende smerter i brystet med utstråling til venstre arm eller hals. På en av mine første vakter i akuttmottaket kom det inn en kvinne som var klam, blek og kvalm. Heldigvis, som den vettskremte ferske legen jeg var, kastet jeg meg løs på alle mulige tester og oppdaget til min store overraskelse at denne kvinnen hadde pågående hjerteinfarkt, med helt andre symptomer enn jeg hadde lært om. 

Symptomer og utfordringer

Historisk sett har hjertesykdom blitt sett på som en “manns sykdom,” og mye av forskningen og helseopplysningen har vært rettet mot mannlige pasienter. Dette har skapt et gap i bevissthet om at hjertesykdom også utgjør en alvorlig trussel for kvinners helse. 

   
Hjertesykdom er fortsatt en hovedårsak til redusert livskvalitet og død blant kvinner i Norge i dag. Reduksjon av dødelighet av hjertesykdom de siste 50 år har vært lavere for kvinner enn menn. Det er i gjennomsnitt 2 kvinner daglig som dør av hjerteinfarkt. 

   
Det viktigste du kan gjøre selv for å ivareta god hjertehelse er å holde deg oppdatert på kunnskapen som finnes og kjenne din kropp godt slik at du kan fange opp eventuelle symptomer på hjertesykdom tidlig. 

   
Brystsmerter er det vanligste symptomet på hjerteinfarkt hos begge kjønn, men kvinner opplever oftere enn menn symptomer som ikke omfatter brystsmerter. 

   
Hjerteinfakt hos kvinner overses oftere enn hos menn. Årsaken til dette er delvis på grunn av manglende kunnskap og delvis fordi kvinner bagatelliserer sine plager. Kvinner oppsøker oftere lege sent i forløpet, når det har utviklet seg hjertesvikt eller rytmeforstyrrelse etter skade på hjertet. 

Symptomer på hjerteinfarkt hos kvinner kan være:  

* Kvalme 
* Hodepine 
* Svimmelhet 
* Tungpust  
* Klamhet i huden 

 

 
Slik kan du ta best mulig vare på hjertet ditt: 

Ta sunne livsstilsvalg:  

Balansert kosthold og fysisk aktivitet. Begrens alkoholinntak og kutt røyk. Lær deg stressmestringsteknikker som fungerer for deg. Prioriter god søvnkvalitet. Opprettholde en sunn vekt. Dyrk gode relasjoner og glede i hverdagen. 

Kjenn dine risikofaktorer 

Ha kunnskap om egen helse. Kartlegg risikofaktorer for hjertesykdom: Arvelig belastning, alder, blodtrykk og kolesterolnivåer. Hos kvinner er det i tillegg viktig å følge opp de som har hatt komplikasjoner under svangerskap med f eks svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning og autoimmune sykdommer.  
 
Hjertesykdom er en vanlig årsak til nedsatt livskvalitet for kvinner, med store kostnader for kvinnen selv og for samfunnet. Den beste behandlingen for kvinnevarianter av hjertesykdom kan kun finnes ved forskning på kvinner. Dette er en forutsetning for å kunne tilby like god helsetjeneste til kvinner og menn. I mellomtiden bør vi være ydmyke for at sykdommer kan presenteres ulikt hos kjønn. 

   
Den lærdommen jeg fikk på en av mine første vakter er at selv med legediplomen under armen er vi aldri ferdig utlært. Vi har fortsatt lang vei å gå for kvinnehelsa, men med ydmykhet, respekt og bevissthet rundt ulikhetene kommer vi lenger. 

 
Det er desto viktigere at den kunnskapen vi har om kvinnehjertet oppdateres jevnlig og deles med de som kan ha godt av å kjenne til den. Dette innebærer stort sett alle- kvinnen selv, hennes familie og venner og helsepersonell. Det kan aldri bli for mange til å ta vare på kvinnehjertene våre.