Friida-Logo-CMYK-svart
Biohacking

Depresjon, natur og isbading  

Tekst: Ragnhild Skari Iuell Noe som kan hjelpe mange å mestre nedstemthet og depresjon er å bruke natur og temperaturendring