Friida-Logo-CMYK-svart

Smerteviten

Smertevitens visjon er å hjelpe flest mulig med kroniske smerter tilbake
til en smertefri og normal hverdag – fordi kroniske smerter kan
behandles.

Moderne og evidensbasert smerteforståelse gir oss nå flere og helt nye
innfallsvinkler for behandling. Du skal være trygg på at et
behandlingsforløp er riktig behandlingsvalg for deg, derfor tilbys alle
en gratis og uforpliktende kartleggingssamtale.

Smerteviten er lokalisert sentralt i Oslo. Det tilbys også online
behandlingsforløp for deg som ikke er bosatt i nærheten.

Kontakt aktøren