Friida-Logo-CMYK-svart

Mental Helse Sauda

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte.

Mental Helse Sauda tilbyr et tilgjengelig og inkluderende lavterskeltilbud kjent som «Møteplassen». Vi legger vekt på å skape et varmt sosialt fellesskap hvor alle møtes med respekt og åpenhet. Vårt fokus er å fremme positive aktiviteter, med ukentlige arrangementer som inkluderer stegtrening, vanngymnastikk og sosiale samlinger. Vi organiserer også temakvelder, medlemsmøter og gruppeturer som bidrar til fellesskap og styrking av psykisk helse.

Det er alltid plass til flere deltakere hos oss. Velkommen til et støttende miljø.

Kontakt aktøren