Friida-Logo-CMYK-svart
Leder – Velkommen til FRIIDA!

Leder – Velkommen til FRIIDA!

Tekst: Siri Westervoll

De siste månedene har – endelig – kvinnehelse fått økt omtale i media 

Vi vet at kvinnehelse ikke har blitt prioritert og forsket nok på, og at mange kvinner går rundt med store utfordringer uten å få tilgang til riktig hjelp. FRIIDA ønsker å endre dette og bidra til mer informasjon, og økt kunnskap om ulike temaer innenfor kvinnehelse.

For selv om det har blitt skrevet mange artikler om kvinnehelse kan det fremdeles være uvisst hva kvinnehelse egentlig er – og hva det ikke er. Nettopp derfor lanserer vi FRIIDA. Fordi kvinnehelse er individuelt og personlig og kan ha ulik betydning fra kvinne til kvinne. FRIIDA skal fremme bredden og dybden i hva en god kvinnehelse er for hvert enkelt individ.

Lansering med fokus på psykisk helse

Hver måned vil FRIIDA fremme et nytt aktuelt tema på nettsiden, og som lanseringsutgave for oktober 2022 er temaet psykisk helse. Et tema som er viktigere enn noen gang. Særlig satt i lys av post-pandemien, og totalbelastningen kvinner opplevde som familiens overhode med hjemmeskole, husarbeid og jobb fra egen stue. 

Derfor retter vi nå søkelyset på psykiske lidelser og utfordringer vi kvinner møter i helsevesenet. FRIIDA tilbyr verktøy som kan bidra til en mentalt bedre helse, og vil sette viktige temaer innen psykisk helse på dagsorden. 

Helse – og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har lovet at Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, som legges frem i 2023, skal prioriteres. Opptrappingsplanen for psykisk helse har til intensjon å bedre det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og skal sikre mer tilgjengelig og nær hjelp, og tilbudet til dem med alvorlige og sammensatte utfordringer. Derfor er det viktig at vi kvinner står sammen, og deler våre personlige og usminkede historier – slik at vi sammen – kan sette den psykiske hverdagen for oss kvinner på dagsorden. 

Nettmagasinet og helseportalen FRIIDA, ønsker å påvirke opptrappingsplanen for psykisk helse – nå! 

Fagpanel og bidragsytere

Vårt ekspertpanel bestående av blant annet lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle (treningslegen), klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør og professor i positiv psykologi Gunvor Marie Dyrdal samt våre dyktige skribenter Jennifer Moi, Sara Lossius, Hedda Kise og Priscilla Kwaa bidrar med aktuelle, inspirerende og faglige artikler som omhandler kvinnehelse.

Eventer, konferanser og selvutviklings reiser

FRIIDA vil arrangere eventer og reiser hvor kvinner kan samles for å dele erfaringer og kunnskap innen kvinnehelse. Det er mange kvinnesykdommer som er sjeldne, og vanskelige å stå i når man føler seg alene. Derfor ønsker FRIIDA å bygge et community, slik at man kan møte andre kvinner i samme situasjon. På sikt vil vi tilby medlemskap slik at kvinner kan få den tilhørigheten mange savner – og nettopp tilhørighet er viktig for en god psykisk helse!

Vi i FRIIDA skal gjøre vårt ytterste for å dele kunnskap og tilhørighet rundt viktige temaer knyttet til kvinnehelse. Vårt ønske er å gi kvinner en enklere og bedre tilgang til en god helse. 

Vi håper at du vil være med å sette kvinnehelse på dagsorden, hver dag, hele året, sammen med oss!

Siri Westervoll | Gründer og CEO i FRIIDA Publishing AS

DEL MED VENNER