Friida-Logo-CMYK-svart
Har du en sjel? - FRIIDA.no

Har du en sjel?

Tekst: Maria Abrahamsen

Begrepet spirituell er synonymt med åndelig, og beskriver en menneskelig erfaring med det å ha en egen sjel. Visste du at psykologi betyr «læren om sjelen»?

Når vi snakker om spirituell helse som en del av menneskets psyke, så snakker vi altså om menneskets personlige fornemmelse av å ha en sjel (en åndelig kraft som rommer individets tanker, følelser og behov). Noe som også kan sammenlignes med det man i psykologien kaller for menneskets ego/»jeg».

Spirituell helse i moderne tid

Hva en «spirituell opplevelse» innebærer er subjektivt, noe som gjør det vanskelig å studere. Forskere har likevel studert hva som skjer med hjernen under en «spirituell opplevelse», uavhengig av hvordan man definerer det.

Noen beskrev et toveis forhold til en høyere makt. Noen beskrev en følelse av enhet med naturen. Noen beskrev en opplevelse av å være i et rom med intens fysisk aktivitet (som idrett/yoga), eller i møte med kulturelle opplevelser (f.eks musikk), som gav en plutselig sterk bevissthet, tilkobling eller flytende følelse. Noe som vitner om en mer moderne og bred definisjon av spiritualitet, uavhengig av religion.

Hva skjer i en spirituell hjerne?

Lisa Miller, forfatteren av The Oxford Handbook of Psychology and Spirituality, har utført mange studier på hva som skjer i hjernen hos mennesker som lever spirituelle liv.

Forskningen hennes viser at denne typen mennesker har en forstørret prefrontal cortex. Dette er selve kapteinen i hjernen, som gjør mennesket som art særlig unike. Det er den delen av hjernen som bearbeider informasjon, planlegger, tar avgjørelser, forvalter vår fornuft og regulerer våre impulser. Den spiller en essensiellrolle i bevisstheten vår. Og hos mennesker med kronisk depresjon, ser man at denne delen av hjernen krymper.

Hvordan kultivere spirituell helse, eller ta vare på ditt indre, om du vil?

Siden opplevelsen av å ha en sjel, et ego eller et konkretisert indre er forbundet med bedre psykisk helse, så kan man altså gå inn for å kultivere denne delen av helsa si, på lik linje som man tar vare på sin fysiske helse. Det handler på sett og vis om å virkelig bli kjent med sin egen eksistens, og kjenne etter på hvem eller hva man opplever at man er. Og kanskje til og med kjenne etter på det vanskelige spørsmålet: «hvorfor?».

Forsøk å utforsk ditt eget sinn.

Forsøk å ta et skritt tilbake og legg merke til hvordan tankene dine utspiller seg, og hvordan tankene dine trigger enkelte følelser og handlinger.
Bli bevisst over at DU (sjelen din?) er den som observerer sitt eget vesen, og blir bedre kjent med seg selv.

Still deg selv spørsmålene:

– Hva er mine verdier?

– Hva verdsetter jeg?

– Hva er min drivkraft?

– Kan du merke en opplevelse av å tilhøre noe større enn seg selv.

Når du blir godt kjent med ditt eget sjelsliv, blir du kanskje mer bevisst over at det bor en sjel i enhver kropp. Og at hver eneste kropp har de samme byggestoffene og det samme settet av følelser. Og siden vi bor i disse kroppene, som tilhører den same planeten, er vi avhengige av et godt samarbeid med hverandre og med naturen.

Igjennom en felles drivkraft fra det indre, som ber oss om å ta vare på hverandre og naturen vi er en del av, kan man også oppdage en større mening. Hvor og når kan du kjenne på en større tilhørighet?

– Gå aktivt inn for å erfare livet her og nå, fremfor å bare planlegge det.

Opplev hva du er en del av gjennom relasjoner, reiser, kultur, utfordringer, oppdagelser og de tingene du er takknemlig for i øyeblikket. Når vi zoomer ut, og ser livet i lys av en større helhet, gjennom å oppdage nye steder, være i kontakt med naturen, bli kjent med nye kulturer og mennesker, kan vi også oppleve en større selvbevissthet. Ikke la den skremme deg, men la den minne deg på at du er en helt unik del av et stort og vakkert bilde. Du er et eksperiment som aldri har hendt før. Du er en del av en stor skapelse, og du har rett til å være med på å skape videre. Skap det du ønsker å skape. Det som gir mening for deg. Og nyt prosessen, uten å tenke for mye på resultatet.

– Mediter, be eller oppsøk tid i stillhet.

Ved å fjerne seg fra alle mulige distraksjoner og overstimulering fra omverdenen kan du bli bedre kjent med deg selv. For la oss erkjenne det. Vi lever i en distraherende verden.

For mange er det ubehagelig å være i stillhet. Noen blir rastløse og stresset av det, som kan vitne om frykten for å være alene med seg selv, og de tankene og følelsene som da måtte komme. Følelser som kanskje lengter etter å bli sett.

I stillhet og ro kommer man i en dypere kontakt med seg selv. Og praktiserer du det jevnlig over tid, kan det ha en rekke positive effekter på din fysiske og psykiske helse, og bidra til økt overskudd ovenfor andre.

DEL MED VENNER